Catégorie : News

PC 200: Koopkrachtakkoord voorziet 30 november 2021 als deadline voor de omzetting van de loonsverhoging in een gelijkwaardig voordeel

Op 18 november 2021 werd er in Paritair Comité 200 – het residuair PC voor de bedienden – een sectorakkoord gesloten waarin onder meer de verhoging van de lonen met 0,4% werd geformaliseerd. Deze stijging van het loon geldt zowel voor de minimumlonen (barema’s) als de reële lonen en ... Read More

CP 200: L’accord relatif au pouvoir d’achat pose la deadline du 30 novembre 2021 pour l’employeur souhaitant traduire l’augmentation de salaire par l’octroi d’un avantage équivalent

Le 18 novembre 2021, un accord sectoriel a été conclu au sein de la CP 200 – la commission paritaire auxiliaire pour employés – par lequel une augmentation des salaires de 0,4% a notamment été formalisée. Cette augmentation vaut tant pour les salaires minimums (barèmes) que pour les ... Read More

Le secret professionnel des conseillers en prévention aspects psychosociaux et des personnes de confiance : un nouvel article est paru

Au cours des dernières années, le législateur n’a eu de cesse de renforcer les missions des conseillers en prévention aspects psychosociaux et des personnes de confiance. Compte tenu de leurs rôles si particulier à la fois d’experts et de confidents, ils ont été soumis au secret ... Read More

Les périodes de chômage temporaire coronavirus de 2021 seront assimilées à des jours de travail pour le calcul des droits aux vacances annuelles

Comme ça avait été le cas pour les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure suite aux attentats du 22 mars 2016, ainsi que pour les périodes de chômage temporaire pour cause de force majeure en raison du coronavirus en 2020, le gouvernement fédéral a récemment ... Read More

RVA aanvaardt tijdelijke werkloosheid wegens uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen) nog tot en met 31 december 2021

De impact van de hevige overstromingen van midden juli 2021 laat zich vandaag de dag nog steeds voelen, ook in een arbeidsrechtelijke context. Zo is het bijvoorbeeld voor bepaalde werknemers nog steeds niet mogelijk om hun arbeidsovereenkomst uit te voeren omwille van de persoonlijke impact ... Read More