Catégorie : Pensions

De wetgever verduidelijkt de fiscale behandeling van Nederlandse aanvullende pensioenen betaald aan Belgische inwoners

In het verleden was er, ten gevolge van een aantal gerechtelijke uitspraken, onduidelijkheid ontstaan of Nederlandse aanvullende pensioenrentes (2de pijler), in het bijzonder het deel opgebouwd voor 2004, in België als een pensioen moesten worden beschouwd. Alle twijfel is nu verdwenen, ... Read More