Catégorie : Procedure

RVA aanvaardt tijdelijke werkloosheid wegens uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen) nog tot en met 31 december 2021

De impact van de hevige overstromingen van midden juli 2021 laat zich vandaag de dag nog steeds voelen, ook in een arbeidsrechtelijke context. Zo is het bijvoorbeeld voor bepaalde werknemers nog steeds niet mogelijk om hun arbeidsovereenkomst uit te voeren omwille van de persoonlijke impact ... Read More

La prescription peut être interrompue… mais pas n’importe comment, comme le rappelle la Cour de cassation !

Pour rappel, le délai de prescription « classique » en droit du travail est d’1 an, comme le prévoit l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cela signifie notamment qu’un travailleur licencié dispose d’une année à compter de la ... Read More

De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers)

Feiten In een vonnis van 10 december 2018 sprak de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel zich uit in een zaak waarbij de werkgever de persoonlijke bijdrage tot de groepsverzekering betaalde, maar ter compensatie een inhouding deed op het brutoloon van de (ex-)werknemer. Dit ... Read More