Vereenvoudigde procedure voor economische werkloosheid van bedienden verlengd tot 31 december 2021

Sinds 1 september kunnen enkel bedrijven en sectoren die in het bijzonder hard door de Corona-crisis zijn getroffen, beroep doen op de "Corona"-werkloosheid. Andere bedrijven die hun toevlucht wilden nemen tot economische werkloosheid voor hun bedienden, moesten dus ofwel een collectieve ... Read More

Webinar – L’impact de la COVID-19 sur les relations collectives de travail / De impact van COVID-19 op de collectieve arbeidsrelaties

De pandemie van het coronavirus heeft het bedrijfsleven grondig gewijzigd en beïnvloed. Dit is in het bijzonder het geval voor wat betreft de collectieve arbeidsrelaties. COVID-19 heeft de verantwoordelijken voor de arbeidsrelaties in de ondernemingen en, bij uitbreiding, de ... Read More

Procédure simplifiée pour le chômage économique des employés étendue jusqu’au 31 décembre 2021

Depuis le 1er septembre, le recours au chômage "Corona" a été limité aux entreprises et secteurs particulièrement touchés par la crise Corona. Les autres entreprises voulant recourir au chômage économique pour les employés devaient dès lors soit conclure une convention collective de ... Read More