Auteur/autrice : Jannes Vanovervelt

PC 200: Koopkrachtakkoord voorziet 30 november 2021 als deadline voor de omzetting van de loonsverhoging in een gelijkwaardig voordeel

Op 18 november 2021 werd er in Paritair Comité 200 – het residuair PC voor de bedienden – een sectorakkoord gesloten waarin onder meer de verhoging van de lonen met 0,4% werd geformaliseerd. Deze stijging van het loon geldt zowel voor de minimumlonen (barema’s) als de reële lonen en ... Read More