Auteur/autrice : Jannes Vanovervelt

Een zware fout die leidt tot werknemersaansprakelijkheid moet niet noodzakelijk een dringende reden zijn

Een werknemer die zijn werkgever of derden schade berokkent kan in het kader van artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet enkel aansprakelijk zijn voor deze schade wanneer er sprake is van bedrog, een zware fout of een lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Hoewel de ... Read More

PC 200: Koopkrachtakkoord voorziet 30 november 2021 als deadline voor de omzetting van de loonsverhoging in een gelijkwaardig voordeel

Op 18 november 2021 werd er in Paritair Comité 200 – het residuair PC voor de bedienden – een sectorakkoord gesloten waarin onder meer de verhoging van de lonen met 0,4% werd geformaliseerd. Deze stijging van het loon geldt zowel voor de minimumlonen (barema’s) als de reële lonen en ... Read More