Category: Employment law

NAR to the rescue, deel 3: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden op sectoraal niveau

In twee eerdere blogposts zijn we reeds dieper ingegaan op de aanbevelingen van de Nationale Arbeidsraad inzake de harmonisering tussen arbeiders en bedienden m.b.t. de aanvullende pensioenen op ondernemingsniveau en inzake de inhoud van de geharmoniseerde pensioenstelsels. In deze laatste ... Read More

NAR to the rescue, deel 2: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden: inhoud geharmoniseerde pensioenstelsels

Op 17 december 2019 bracht de Nationale Arbeidsraad een advies [1] uit omtrent de harmonisering inzake aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden. Als vervolg op onze blogpost van 15 januari 2020, spitsen we ons in het tweede deel van onze reeks blogposts omtrent het advies van de ... Read More

NAR to the rescue, deel 1: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden op ondernemingsniveau

Niet de kerstman, maar wel de Nationale Arbeidsraad legde op 17 december 2019 een veelgevraagd cadeau onder de kerstboom van de Belgische werkgevers. In een nieuw advies[1] reikt de NAR verschillende concrete en praktische tools aan om zowel sectoren als ondernemingen te ondersteunen in hun ... Read More

Le CNT rend son avis sur les potentielles nouveautés concernant le congé de maternité et le congé de paternité/de naissance

Il a, en effet, été sollicité du Conseil National du Travail (« CNT ») qu’il remette son avis eu égard à plusieurs propositions de lois ayant trait au congé de maternité et au congé de paternité/congé de naissance. Les mesures relatives au congé de paternité/congé de ... Read More

Begin van de “occulte” beschermingsperiode – Dag X-30 (start tussen 12 en 25 januari 2020)

Zoals u weet, zegt wie sociale verkiezingen zegt, ook ontslagbescherming. Kandidaten bij sociale verkiezingen zijn inderdaad beschermd tegen ontslag. Zij kunnen slechts om twee redenen worden ontslagen: Ofwel om economische of technische redenen die erkend worden door het paritair comité; ... Read More