Category: Social Elections

Begin van de “occulte” beschermingsperiode – Dag X-30 (start tussen 12 en 25 januari 2020)

Zoals u weet, zegt wie sociale verkiezingen zegt, ook ontslagbescherming. Kandidaten bij sociale verkiezingen zijn inderdaad beschermd tegen ontslag. Zij kunnen slechts om twee redenen worden ontslagen: Ofwel om economische of technische redenen die erkend worden door het paritair comité; ... Read More

Séminaire HR square élections sociales 2020 : Et si on dessinait les contours d’un dialogue social 2.0 ?

Les élections sociales — qui se dérouleront entre les 11 et 24 mai 2020 — font l’objet de nombreuses formations. La très grande majorité d’entre elles se limitent à aborder l’angle ‘technique’, avec l’obsession de ne pas manquer une étape-clé d’un processus lourd et ... Read More

Seminarie Beci : Sociale verkiezingen 2020: een ondernemende, organisatorische, juridische en vakbondsaanpak

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2020. Ze zullen de sociale organen van het bedrijf installeren of vernieuwen. De verkiezingsprocedure gaat dus in december 2019 van start. Dankzij deze procedure zullen de ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en ... Read More