Category: Social Elections

Seminarie Beci : Sociale verkiezingen 2020: een ondernemende, organisatorische, juridische en vakbondsaanpak

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2020. Ze zullen de sociale organen van het bedrijf installeren of vernieuwen. De verkiezingsprocedure gaat dus in december 2019 van start. Dankzij deze procedure zullen de ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en ... Read More

Séminaire Beci : Elections sociales 2020 : Une approche entrepreneuriale, organisationnelle, juridique et syndicale

Les prochaines élections sociales, qui installeront ou renouvelleront les organes sociaux de l’entreprise, auront lieu en mai 2020. C’est donc en décembre 2019 que commencera la procédure électorale qui permettra aux Conseils d’entreprise et aux Comités pour la Prévention et la ... Read More