Category: Collective employment law

Travailleur protégé et pension: attention à la date du licenciement !

Les travailleurs élus ou candidats aux élections sociales disposent d'une protection accrue contre le licenciement. Celui-ci n'est en effet possible qu'en cas de motif grave reconnu préalablement par une juridiction du travail, ou pour des raisons économiques ou techniques préalablement ... Read More

NAR to the rescue, deel 3: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden op sectoraal niveau

In twee eerdere blogposts zijn we reeds dieper ingegaan op de aanbevelingen van de Nationale Arbeidsraad inzake de harmonisering tussen arbeiders en bedienden m.b.t. de aanvullende pensioenen op ondernemingsniveau en inzake de inhoud van de geharmoniseerde pensioenstelsels. In deze laatste ... Read More

NAR to the rescue, deel 2: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden: inhoud geharmoniseerde pensioenstelsels

Op 17 december 2019 bracht de Nationale Arbeidsraad een advies [1] uit omtrent de harmonisering inzake aanvullende pensioenen tussen arbeiders en bedienden. Als vervolg op onze blogpost van 15 januari 2020, spitsen we ons in het tweede deel van onze reeks blogposts omtrent het advies van de ... Read More

NAR to the rescue, deel 1: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden op ondernemingsniveau

Niet de kerstman, maar wel de Nationale Arbeidsraad legde op 17 december 2019 een veelgevraagd cadeau onder de kerstboom van de Belgische werkgevers. In een nieuw advies[1] reikt de NAR verschillende concrete en praktische tools aan om zowel sectoren als ondernemingen te ondersteunen in hun ... Read More

De kracht van een retroactieve CAO (zelfs voor ex-werknemers)

Feiten In een vonnis van 10 december 2018 sprak de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel zich uit in een zaak waarbij de werkgever de persoonlijke bijdrage tot de groepsverzekering betaalde, maar ter compensatie een inhouding deed op het brutoloon van de (ex-)werknemer. Dit ... Read More

Durée moyenne d’une procédure “Loi Renault” (licenciement collectif) en 2018

Depuis quelques années, le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale publie les statistiques concernant les restructurations. Elles contiennent de nombreuses données comme la durée de la procédure d’information et de consultation. Les statistiques pour 2018 sont connues: 81 jours en ... Read More