Verlenging van CAO nr. 149 voor telewerk omwille van COVID-19

In onze blogpost van 18 november herinnerden wij u eraan dat telewerk opnieuw verplicht is en dat CAO nr. 149, die door de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd afgesloten, het juiste instrument is voor werkgevers die (nog) niet over een telewerk policy beschikken.

CAO nr. 149 biedt deze werkgevers immers een kader voor het verplicht of aanbevolen telewerk in het kader van COVID-19.

Toen CAO nr. 149 op 26 januari 2021 werd afgesloten, werd echter voorzien dat de CAO op 31 december 2021 buiten werking zou treden.

Tijdens haar zitting van 7 december 2021 heeft de NAR echter besloten om de werking van deze CAO te verlengen, zodat deze nu van toepassing zal blijven tot en met 31 maart 2022.

Werkgevers zullen bijgevolg, nog gedurende 3 maanden, kunnen beschikken over een ad hoc-kader voor telewerk in het kader van COVID-19.

Bron: CAO nr. 149/2 van 7 december 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de
coronacrisis.