Coronamaatregelen: nieuwe wet, zelfde principes

Zoals afgelopen week reeds uitgebreid werd aangehaald in de pers, werden er op het overlegcomité van 26 oktober 2021 een aantal maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal COVID-19 besmettingen te beperken.

Deze maatregelen werden opgenomen in het “Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken”, dat op vrijdag 29 oktober 2021 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.

Dit KB is gebaseerd op de zogenaamde Pandemiewet van 14 augustus 2021 en in het kader van diezelfde wet werd op 28 oktober 2021 ook de epidemische noodsituatie afgeroepen tot eind januari 2022.

Hoewel de vorm en wettelijke basis van het nieuwe KB dus verschillen is dit niet noodzakelijk het geval voor de inhoud. Het nieuwe KB herneemt namelijk de meeste (voordien reeds opgeheven) maatregelen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 dat voordien de COVID-19 maatregelen bepaalde.

Concreet voor de arbeidsrelatie wordt het volgende bepaald:

  • Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen

Dit geldt voor alle ondernemingen en werknemers, ongeacht hun grootte, maar is beperkt tot de personeelsleden wiens functie zich tot telewerk leent.

Dit telewerk moet verricht worden in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

  • Het blijven nemen van passende preventiemaatregelen

Naast het telewerk, moeten ondernemingen en werkgevers ook tijdig passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden voor wie wel naar het werk komt.

Voor deze passende maatregelen verwijst het KB opnieuw naar de Generieke Gids opgesteld door de FOD WASO alsook de sectorale gidsen of protocollen. In deze gidsen blijft het gebruik van het mondmasker nog steeds sterk aanbevolen wanneer social distancing niet kan worden nageleefd.

Het KB voorziet overigens ook in een mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen, zoals de publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen, -gebouwen en gerechtsgebouwen, alsook voor het personeel in de fitnesscentra en horeca.

Bronnen:

  • Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie;
  • Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie;
  • Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken.