Author: Cédric Bruyninckx

Wetsvoorstel inzake de verdeling van het aanvullend pensioen na echtscheiding of ontbinding wettelijke samenwoning: doekje voor het bloeden

Op 23 januari 2020 werd een wetsvoorstel tot verdeling van de pensioenrechten in de tweede pijler tussen partners na echtscheiding of na ontbinding wettelijke samenwoning[1] ingediend in de Kamer. Het wetsvoorstel probeert een wettelijk kader te scheppen voor hoe om te gaan met de verdeling ... Read More

NAR to the rescue, deel 3: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden op sectoraal niveau

In twee eerdere blogposts zijn we reeds dieper ingegaan op de aanbevelingen van de Nationale Arbeidsraad inzake de harmonisering tussen arbeiders en bedienden m.b.t. de aanvullende pensioenen op ondernemingsniveau en inzake de inhoud van de geharmoniseerde pensioenstelsels. In deze laatste ... Read More