Ik ben met pensioen. Hoeveel mag ik nog bijverdienen?

Het antwoord op de vraag hoeveel u als gepensioneerde nog mag bijverdienen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Gepensioneerden die een rustpensioen ontvangen (eventueel samen met een overlevingspensioen), mogen onbeperkt bijverdienen:

1) indien ze op het moment van pensionering al 45 jaar gewerkt hebben; of
2) vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 65 worden.

Gepensioneerden die niet aan een van deze voorwaarden voldoen, moeten hun bijverdiensten beperken tot de vastgestelde inkomensgrenzen. Als zij deze inkomensgrenzen overschrijden, zal de Pensioendienst hun pensioen verminderen met hetzelfde percentage als waarmee de inkomensgrens werd overschreden.

Naar goede gewoonte worden de nieuwe inkomensgrenzen jaarlijks rond de jaarwisseling bekendgemaakt. Indien u niet voldoet aan een van voorgaande voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen, zal u als gepensioneerde in 2021 rekening moeten houden met de volgende inkomensgrenzen voor uw bijverdiensten:

Soort activiteitVoor 65 jaar en minder dan 45 jaar gewerktVoor 65 jaar en minder dan 45 jaar gewerktVanaf 65 jaar of 45 jaar gewerktVanaf 65 jaar of 45 jaar gewerkt
RP of RP + OP (1)OPRP of RP + OPEnkel OP (2)
(loontrekkende activiteit, ambt of post – bruto-inkomen)    
Geen kinderen ten laste8 496 EUR19 632 EUROnbegrensd24.540 EUR
Met kind(eren)ten laste12.744 EUR24.578 EUROnbegrensd29.850 EUR
(zelfstandige of gemengde activiteit – loontrekkende en zelfstandige – netto-inkomen)    
Geen kinderen ten laste6.797 EUR15.826 EUROnbegrensd19.632 EUR
Met kind(eren) ten laste10.195 EUR19.782 EUROnbegrensd23.880 EUR

(RP = rustpensioen; OP = overlevingspensioen)
(1) Bedragen gelden eveneens voor de partner (jonger dan 65 en minder dan 45 jaar gewerkt) van de begunstigde van een gezinspensioen.
(2) Bedragen gelden eveneens voor de partner (van 65 of ouder of 45 jaar gewerkt) van de begunstigde van een gezinspensioen.