Author: Cédric Bruyninckx

Wetsvoorstel inzake de verdeling van het aanvullend pensioen na echtscheiding of ontbinding wettelijke samenwoning: doekje voor het bloeden

Op 23 januari 2020 werd een wetsvoorstel tot verdeling van de pensioenrechten in de tweede pijler tussen partners na echtscheiding of na ontbinding wettelijke samenwoning[1] ingediend in de Kamer. Het wetsvoorstel probeert een wettelijk kader te scheppen voor hoe om te gaan met de verdeling ... Read More