NAR kritisch over verdeling aanvullend pensioen na echtscheiding of ontbinding wettelijke samenwoning

De NAR heeft een tussentijds advies[1] uitgebracht over het wetsvoorstel tot verdeling van de pensioenrechten in de tweede pijler tussen partners na echtscheiding of na ontbinding van een wettelijke samenwoning[2]. Het advies bestaat uit vragen die de NAR de komende maanden samen met experts op het vlak van aanvullende pensioenen en op het vlak van familierecht zal proberen te beantwoorden.

De NAR vraagt zich o.a. af:

  • waarom bepaalde aanvullende pensioenstelsels niet opgenomen zijn in het toepassingsgebied van het wetsvoorstel;
  • of er rekening werd gehouden met de bijzonderheden van de verschillende types pensioenplannen;
  • waarom er wordt gekozen voor een verdeling op het ogenblik van de (echt)scheiding en niet voor een verdeling op een later moment;
  • wat er gebeurt als iemand met aanvullende pensioenrechten overlijdt tussen de echtscheiding en de pensioenleeftijd;
  • welke fiscale regels er van toepassing zullen zijn.

Het is afwachten hoe de experten met deze vraagstukken zullen omspringen. Wij volgen verder op voor u.

[1] http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2173.pdf

[2] https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/0960/55K0960001.pdf, lees hierover onze blogpost.