Auteur/autrice : Elise Laeremans

Elise Laeremans has been a lawyer at the Brussels Bar since 2002. Since 2004, she advises companies, pension funds and insurance companies both in the private and the public sector. She is specialized in the social, tax and prudential regulations applying to employers, companies, insurance companies, pension funds and in corporate governance. She is author of several articles and books regarding occupational pensions. Elise is a member of IPEBLA (International Pension & Employee Benefit Lawyers Association) and a founding member of BePLA (Belgian Pension Lawyers Association). She holds a licentiate in law from the Catholic University of Leuven (KUL, 2001) and an additional licentiate in notary law (K.U.Leuven, 2002). She also finished in 2007 the Leergang Pensioenrecht (Catholic University of Leuven). C. MERLA & E. LAEREMANS, Insolvabiliteit van de verzekeraar : hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de werkgever ? Nieuwsbrief Life & Benefits, Kluwer, december 2013, pp 1-5. E. LAEREMANS & G. DE RIDDER, Hoe omgaan met aanvullende pensioentoezeggingen in het kader van fusies en overnames van ondernemingen? Dossiers Life & Benefits n°68, Kluwer, juni 2013. C. MERLA, A. THIRY, E. LAEREMANS & F. DELOGNE, Pensions complémentaires pour travailleurs salaries. Aspects sociaux, fiscaux et actuariels. Editions Kluwer, maart 2010. E. LAEREMANS, Twee groepsverzekeringen in één bedrijf kunnen. Bizz, oktober 2006. C. MERLA & E. LAEREMANS, Ziektekostenverzekering: Onderscheid op basis van leeftijd helemaal uit den boze? Life & Benefits, juni 2005, pp. 4-6 C. MERLA & E. LAEREMANS, Pensioeninstellingen krijgen toegang tot Kruispuntbank. Life & Benefits, maart 2005, pp. 4-6 ‘Overzicht rechtspraak’, lecture during the seminar ‘Aanvullende Pensioenen 2014’, Esofac, Brussel, 10 en 17 October 2014. ‘Eenheidsstatuut en aanvullende pensioenen’, seminar in collaboration with Mercer, Zwijnaarde, 20 May 2014. ‘Eenheidsstatuut en aanvullende pensioenen’, seminar in collaboration with Mercer, Herentals, 17 June 2014. ‘Group life and health plans - A global update – Belgian perspective’, lecture during the IPEBLA conference, Chicago, June2014. ‘Actualia pensions’, lecture during the seminar ‘Aanvullende Pensioenen 2013’, Esofac, Brussels, 18 and 25 October 2013. ‘Eenheidsstatuut en aanvullende pensioenen’, workshop during Mercer Seminar, 15 October 2013. ‘Aanvullende pensioenen en het eenheidsstatuut’, lecture in the framework of a seminar on the harmonization of the status of blue and white collars workers, organized by BECI and Younity, Brussels, 26 September 2013. ‘Convergence of Employee Benefits – Wrapping up other benefits with the pension plan – Belgian point of view’, IPEBLA conference, Rome, May 2013. ‘Pensions for international mobile workers. A mission impossible?’, Deloitte Academy, 28 March 2013. ‘Actualia Occupational pensions’, Laga Breakfast Seminars, 14 December 2012. ‘Fiscale en parafiscale behandeling van aanvullende pensioenen’, Kluwer Webinar, 23 October 2012. ‘Where does pension planning fit in your mobility policy?’, Interdean Relocation Services, 7 June 2012. ‘Equality issues in Benefit schemes’, IPEBLA conference, Berlin, May 2011. ‘Het lot van aanvullende pensioenen bij fusies, splitsingen en overnames van ondernemingen – Juridische aspecten’, Integrale Academy, Brussels, 22 October 2010. ‘Het lot van aanvullende pensioenen bij fusies, splitsingen en overnames van ondernemingen’, Actualiteitscollege of the KULeuven Leergang Pensioenrecht, 15 December 2009. ‘Welke zijn de werkingsregels en de regels van behoorlijk bestuur voor IBP’s?’, IFE, Antwerpen, 5 February 2009. ‘De impact van de internationale mobiliteit op de aanvullende pensioenen’, IFE, Antwerpen, 3 February 2009. ‘Het bepalen van de plaats van de aanvullende pensioenen in het beheer van de eindeloopbaan’, IFE, Antwerpen, 3 February 2009. ‘Aanvullende pensioenen – De WAP’, Integrale Academy, 31 March 2009. ‘Generatiepact – Aanvullende pensioenen – opportuniteiten en beperkingen ingevoerd door het Pact’, IFE, Brussels, 30 January 2007. Several trainings for board member of pension funds for the Belgian Pension fund Association.

De wetgever verduidelijkt de fiscale behandeling van Nederlandse aanvullende pensioenen betaald aan Belgische inwoners

In het verleden was er, ten gevolge van een aantal gerechtelijke uitspraken, onduidelijkheid ontstaan of Nederlandse aanvullende pensioenrentes (2de pijler), in het bijzonder het deel opgebouwd voor 2004, in België als een pensioen moesten worden beschouwd. Alle twijfel is nu verdwenen, ... Read More