Een Sinterklaascadeau voor de brave kindjes: toegang tot de databank « aanvullende pensioenen »

Vanaf vandaag, dinsdag 6 december 2016, heeft elke burger toegang tot de gegevens betreffende zijn aanvullend pensioen via de databank DB2P, beheerd door de vzw Sigedis.

DB2P is toegankelijk via het luik « mijn aanvullend pensioen », dat geraadpleegd kan worden via het online pensioenportaal mypension.be.

 

Via DB2P is het voor u voortaan mogelijk om[1] :

 

  • na te gaan of u een aanvullend pensioen opbouwt of hebt opgebouwd;
  • te zien hoeveel pensioenreserve er al is gespaard tot nu toe. Bouwde u al meerdere rechten op tijdens uw loopbaan, dan krijgt u nu een totaal van alle pensioenplannen samen;
  • de lijst te bekijken met al uw werknemersplannen of zelfstandigenplannen. Hier vindt u snel terug waar u iets heeft opgebouwd en welke verzekeraar of pensioenfonds die rechten nu beheert. Zo spoort u (al) uw vergeten pensioenrechten terug op. En bent u zeker dat bij pensionering alles wordt uitbetaald;
  • op één plek een duidelijk en uniform overzicht te vinden van uw rechten. Per pensioenplan ziet u de pensioenreserve, een raming van het te verwachten bedrag bij pensionering en – als die voorzien is – de overlijdensdekking.

 

Daarvoor worden drie informatieniveaus aan u voorgesteld:

  • Een globaal beeld van alle gegevens betreffende uw aanvullend pensioen
  • Een overzicht van de gegevens per sociaal statuut (werknemer, zelfstandige en ambtenaar)
  • Een overzicht van de gedetailleerde gegevens per inrichter en/of pensioeninstelling

 

De gegevens die geraadpleegd kunnen worden zijn de gegevens die gelden op 1 januari van het betrokken jaar. Daartoe moeten de pensioeninstellingen uiterlijk op 30 september van ieder jaar een verklaring aan Sigedis afleggen.

 

Tenslotte dient er nog op gewezen te worden dat de Commissie Aanvullende Pensioenen voorstelt om de rol van Sigedis uit te breiden, voornamelijk inzake de communicatie van aanvullende gegevens aan de burger, waaronder in de eerste plaats de toepasselijke methode voor de berekening van de rendementsgarantie en haar percentage.[2]

 

Wordt vervolgd….

[1] http://www.db2p.be/nl/werknemer

[2] Advies nr. 38 van 15.7.2016 van de Commissie Aanvullende Pensioenen