Kaderakkoord binnen de Groep van Tien: What about pensions?

In de blogpost van 11 juni 2021 (https://commyounity.be/2021/06/11/kaderakkoord-binnen-de-groep-van-tien/) werd reeds een overzicht gegeven van de zaken waarover de sociale partners in de Groep van Tien een akkoord hadden bereikt. In deze blogpost willen we nog even dieper ingaan op hetgeen wat er over aanvullende pensioenen werd overeengekomen:

  • Harmonisering aanvullende pensioenen

Er werd besloten om de streefdatum voor de harmonisatie van de aanvullende pensioenplannen van arbeiders en bedienden van 1 januari 2025 naar 1 januari 2030 te verschuiven. De sectorale CAO’s tot harmonisatie van de sectorstelsels zullen ten laatste tegen 1 januari 2027 moeten worden neergelegd (in plaats van 1 januari 2023).

De paritaire comités worden opgeroepen om gedurende de periode 2021-2022 een gezamenlijke inspanning te leveren met het oog op de harmonisatie van de sectorstelsels. Vervolgens zal er gedurende 2023-2028 voor elke IPA-periode een deel van de loonmarge aangewend moeten worden om de harmonisatie te realiseren in de sectoren en ondernemingen waar dit nodig is.

  • Standstill voor de fiscale en parafiscale regels

Gelet op het feit dat er recentelijk redelijk wat te doen was rond de gunstige fiscale en parafiscale behandeling van aanvullende pensioenen en met het oog op het herstellen van het vertrouwen in de 2de pensioenpijler, vragen de sociale partners aan de regering om niet te raken aan het huidige systeem.

  • Kapitaal of rente

Er wordt gevraagd om de vrije keuze tussen kapitaal of rente te behouden.

  • Solidariteitsbijdrage en ZIV-inhouding

Er wordt bovendien een oplossing voorgesteld voor de problematiek dat in sommige gevallen het gecumuleerde totaal van de solidariteitsbijdrage en de ZIV-inhouding hoger is dan het uitgekeerde pensioenkapitaal. Er wordt namelijk voorgesteld om voor de betrokken pensioenen de inhoudingen in de tijd te beperken.

  • Kleine pensioenkapitalen

Tenslotte wordt er nog aangegeven dat er binnen de NAR naar een oplossing wordt gezocht voor de problematiek van de kleine pensioenkapitalen (< 150 EUR) en van de korte contracten (< 6 maanden) zodat het administratief beheer ervan vereenvoudigd kan worden.

Bron: Pers en Toelichting VBO Direct d.d. 8 juni 2021