Het quarantainegetuigschrift doet zijn intrede

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (“RIZIV”) heeft een nieuw medisch getuigschrift uitgewerkt in de nasleep van de Covid-19 crisis, het zogenaamde quarantainegetuigschrift. Daarnaast blijft het klassiek medisch getuigschrift wegens arbeidsongeschiktheid ook bestaan, wat recht geeft op gewaarborgd loon.

Dergelijk quarantainegetuigschrift wordt afgeleverd aan personen die arbeidsgeschikt zijn, maar bijvoorbeeld om één van de volgende redenen niet naar de werkplek kunnen komen :
• nauw contact met besmet persoon;
• zelf besmet, zonder symptomen;
• risicovolle medische situatie (zoals bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem).

Alle patiënten ongeacht hun werkgever of sociaal statuut kunnen dergelijk getuigschrift ontvangen (dus ook zelfstandigen en ambtenaren). Het nieuwe attest is alweer een tijdelijke maatregel ten gevolge van de Covid-19 crisis en kan afgegeven worden bij zowel telefonische als fysieke raadplegingen.

Indien telewerk mogelijk is, blijven werknemers en ambtenaren die in het bezit zijn van dit attest hun loon verder ontvangen. Indien dit niet het geval is, ontvangen werknemers en contractuele ambtenaren een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht (corona) op basis van het quarantainegetuigschrift. Statutaire ambtenaren hebben dan weer recht op een dienstvrijstelling.

Indien er dus op de werkvloer iemand positief test op Corona en deze werknemer of  ambtenaar in contact is geweest met andere personen, is het aangewezen dat deze anderen personen contact opnemen met hun huisarts en het quarantaineattest bekomen (indien er geen symptomen van Corona zijn natuurlijk). In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst geschorst op grond van overmacht indien voor de betreffende persoon telewerk niet mogelijk is.