Hogere thuiswerkvergoeding vanaf 1 juni 2022

Het leven wordt alsmaar duurder en dat merken we op verschillende vlakken. Werknemers die frequent thuiswerken voelen dit ook in hun portemonnee door de stijgende verwarmings-en elektriciteitskosten.

Werkgevers kunnen een forfaitaire thuiswerkvergoeding toekennen aan werknemers die structureel en frequent van thuis uit werken. Deze vergoeding dekt onder andere de aankoop van kantoormeubilair/informaticamateriaal en nutsvoorzieningen.

Aangezien de kosten voor nutsvoorzieningen fors gestegen zijn, stijgt daarom vanaf 1 juni 2022 het maximumbedrag van de thuiswerkvergoeding van 137,40 EUR naar 140,15 EUR. Dit is een nettobedrag (vrijgesteld dus van belastingen en socialezekerheidsbijdragen) indien aan de toepasselijke voorwaarden voldaan is.

Een werknemer heeft geen recht op deze hogere thuiswerkvergoeding. De werkgever beslist namelijk zelf of en welk bedrag er wordt toegekend. Het is dan ook maar de vraag of veel werkgevers deze hogere thuiswerkvergoeding nu zullen betalen. Deze forfaitaire thuiswerkvergoeding is de afgelopen 2 jaren al meermaals verhoogd en verlaagd wat van werkgevers dus (nog) meer flexibiliteit zou vragen inzake verloningsbeleid en payroll. Eens te meer gelet op het feit dat deze thuiswerkvergoeding vaak deel uitmaakt van een vast loonpakket. Een goede onkostenpolicy is daarom geen overbodige luxe.