FSMA laat haar licht schijnen over de uitbetaling van de aanvullende pensioenen

Sinds 2016 moet de betaling van het aanvullend pensioen gebeuren bij wettelijke pensionering. Het uitbetalingsproces bestaat sindsdien uit de volgende 4 etappes:

1. Melding wettelijk pensioen: vzw Sigedis informeert (sinds 2017) de pensioeninstelling over de pensionering van de aangeslotenen via een wekelijkse gegevensstroom.

2. Informatieverstrekking aanvullend pensioen: de pensioeninstelling informeert de aangeslotene over de verschuldigde uitkeringen, de mogelijke uitbetalingswijzen en de noodzakelijke gegevens voor de uitbetaling.

3. Reactie van de aangeslotene: de aangeslotene bezorgt de pensioeninstelling de noodzakelijke gegevens voor de uitbetaling.

4. Uitbetaling: de pensioeninstelling betaalt het aanvullend pensioen uit binnen de 30 dagen na het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens voor uitbetaling.

De FSMA heeft recent onderzocht of pensioeninstellingen in het kader van dit proces tijdig de vereiste informatie verstrekken en tijdig overgaan tot uitbetaling van het aanvullend pensioen. Uit het onderzoek van de FSMA blijkt dat de betaling van niet-sectorale pensioendossiers doorgaans binnen een redelijke termijn en met naleving van de wettelijke vereisten kan worden afgehandeld.

Wat de sectorale pensioendossiers betreft, heeft de FSMA structurele problemen vastgesteld die maken dat de totale afhandeltermijn gemiddeld genomen zeer hoog oploopt. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat sectorale pensioenbeheerders afhankelijk zijn van gegevens die slechts trimestrieel worden verstrekt via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid om het uiteindelijke pensioenbedrag vast te stellen. De meeste pensioeninstellingen starten het uitbetalingsproces pas op wanneer ze deze gegevens hebben ontvangen, waardoor de wettelijk opgelegde uitbetalingstermijn niet kan worden gerespecteerd. De volledige analyse van het uitbetalingsproces van het aanvullend pensioen is terug te vinden in het onderzoeksverslag van de FSMA.