Geschenken aan het personeel : aanpassing van de vrijgestelde bedragen

cadeaux

Dankzij de RSZ-regelgeving kan u geschenken die vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen toekennen aan uw personeel in functie van de maximumbedragen die worden vastgelegd.

Deze bedragen werden zopas aangepast bij koninklijk besluit dat vandaag wordt gepubliceerd :

  • Geschenken of geschenkcheques die worden toegekend naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar : 40 € per werknemer en per kind ten laste (voorheen 35 €)
  • Geschenken of geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt : 120 € (voorheen 105 €)
  • Geschenken of geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn pensionering : 40 € (voorheen 35 €) per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is, met een minimumbedrag van 120 € (voorheen 105 €) en een maximumbedrag van 1.000 € (voorheen 875 €)
  • Geschenken of geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning: 245 € (voorheen 200 €).

Er dient te worden gepreciseerd dat deze bedragen vanaf 1 januari 2017 toepasselijk zijn. Ze hebben dus een terugwerkende kracht tot aan deze datum en dekken eventuele onregelmatigheden vanwege werkgevers die geschenken zouden hebben toegekend met een grotere waarde dan diegene die vandaag wordt toegestaan.

Bron: Koninklijk besluit dd 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders