Elektronische sigaret eveneens verboden op de arbeidsplaats !

De wet van 22 december 2009 voert ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook een algemene regeling in voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek .

In toepassing van deze wet heeft elke werknemer het recht te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen die vrij zijn van tabaksrook en de werkgever verbiedt het roken in deze werkruimten.

Is deze wet eveneens van toepassing op de elektronische sigaret ?

Het antwoord blijkt positief te zijn. De wet van 22 december 2009 is inderdaad van toepassing op tabak, maar eveneens op producten op basis van tabak of soortgelijke producten.

De  elektronische sigaret wordt zowel door FOD Volksgezondheid als door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschouwd als een soortgelijk product.

Derhalve valt de e-sigaret onder het rookverbod, of ze nu tabak bevat of niet.