Catégorie : Serious cause

Poging tot moord – een feit uit het privéleven dat aanleiding geeft tot een dringende reden?

Na via de pers te hebben vernomen dat één van zijn medewerkers was aangehouden voor poging tot moord op twee naasten, ging de werkgever over tot het ontslag om dringende reden van de medewerker in kwestie.  Volgens de werkgever heeft de werknemer - door de feiten die zich in de privésfeer ... Read More

Motif grave : La ratification du congé posé sans mandat doit intervenir dans les trois jours ouvrables de la connaissance certaine des faits

Une directrice des ressources humaines avait été licenciée pour motif grave par son employeur. Ce dernier lui reprochait d’avoir profité de sa position de gestionnaire des salaires au sein de l'entreprise pour s'octroyer indûment une rémunération brute de 3.500 € calculée sur la base ... Read More

Un employeur qui licencie un travailleur pour motif grave doit-il prouver qu’il n’aurait pas pu avoir connaissances des faits plus tôt ?

L’on sait que, pour être valable, un licenciement pour motif grave doit être notifié dans les 3 jours ouvrables qui suivent le jour où le fait qui constitue un motif grave est connu par l’employeur. Dans un arrêt de juin 2015, la Cour de cassation avait rappelé que le délai de trois ... Read More

Een voorbeeldfunctie kan een verzwarende omstandigheid betekenen in het beoordelen van een ontslag wegens dringende reden

Dankzij het track and trace system waarmee de ambulances zijn uitgerust, constateerde een onderneming van ambulancediensten talloze tekortkomingen (die niet werden betwist) in hoofde van een niet-verkozen kandidaat bij de sociale verkiezingen van 2012: Het persoonlijk gebruik van het voertuig ... Read More

Ontslag om dringende reden van een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde: hoe zit het ook weer met de timing?

De Wet van 19 maart 1991 bepaalt dat (kandidaat-)personeelsafgevaardigden een bijzondere ontslagbescherming genieten. Een ontslag is desgevallend slechts mogelijk in twee gevallen: hetzij wegens economische en technische redenen, hetzij wegens een dringende reden. Wanneer de werkgever overweegt om ... Read More