Author: Kevin Della Selva

Kevin Della Selva has been a lawyer at the Brussels Bar since December 2004. She advises small and large companies in all the aspects of individual and collective employment law. As a member of SocialWeb, she regularly publishes articles on practical matters in employment law. Kevin holds a licence degree in law from the Université catholique de Louvain (2003) and holds a D.E.S. in corporate law from the Universiteit Gent (2004).

COVID-19-crisis: CAO nr. 147 vereenvoudigt de administratieve procedure voor de tijdelijke werkloosheid van werknemers om economische redenen

Om economische werkloosheid voor werknemers aan te vragen, moet de werkgever in principe aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen: - zijn onderneming moet worden beschouwd als een onderneming in moeilijkheden; - zijn onderneming moet onderworpen zijn aan een sector/ondernemings-CAO of ... Read More

La portée de la protection contre le licenciement en cas de demande d’intervention psychosociale selon la Cour de cassation

Lorsqu'un travailleur s'estime victime de harcèlement au travail, il a la possibilité d'introduire une demande d'intervention psychosociale auprès de son employeur par l'intermédiaire du conseiller en prévention  ou une plainte auprès de l'inspection sociale. A cette occasion, il ... Read More

Begin van de “occulte” beschermingsperiode – Dag X-30 (start tussen 12 en 25 januari 2020)

Zoals u weet, zegt wie sociale verkiezingen zegt, ook ontslagbescherming. Kandidaten bij sociale verkiezingen zijn inderdaad beschermd tegen ontslag. Zij kunnen slechts om twee redenen worden ontslagen: Ofwel om economische of technische redenen die erkend worden door het paritair comité; ... Read More