Author: Kevin Della Selva

Kevin Della Selva has been a lawyer at the Brussels Bar since December 2004. She advises small and large companies in all the aspects of individual and collective employment law. As a member of SocialWeb, she regularly publishes articles on practical matters in employment law. Kevin holds a licence degree in law from the Université catholique de Louvain (2003) and holds a D.E.S. in corporate law from the Universiteit Gent (2004).

Webinar – L’impact de la COVID-19 sur les relations collectives de travail / De impact van COVID-19 op de collectieve arbeidsrelaties

De pandemie van het coronavirus heeft het bedrijfsleven grondig gewijzigd en beïnvloed. Dit is in het bijzonder het geval voor wat betreft de collectieve arbeidsrelaties. COVID-19 heeft de verantwoordelijken voor de arbeidsrelaties in de ondernemingen en, bij uitbreiding, de ... Read More

COVID-19-crisis: CAO nr. 147 vereenvoudigt de administratieve procedure voor de tijdelijke werkloosheid van werknemers om economische redenen

Om economische werkloosheid voor werknemers aan te vragen, moet de werkgever in principe aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen: - zijn onderneming moet worden beschouwd als een onderneming in moeilijkheden; - zijn onderneming moet onderworpen zijn aan een sector/ondernemings-CAO of ... Read More