Update : nieuwe verlenging van bepaalde procestermijnen

In de blogpost van 15 april hebben wij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 toegelicht dat voorziet in de verlenging van verschillende soorten termijnen ten gevolge van de huidige COVID-19 crisis.

De regering heeft deze termijnen nu opnieuw verlengd via het nieuwe Koninklijk Besluit van 28 april 2020.

Verjaringstermijnen en andere termijnen om in rechte op te treden

De termijnen die verstrijken in de periode tussen 9 april 2020 tot en met 17 mei 2020 worden van rechtswege verlengd met één maand na afloop van die periode (zijnde tot en met 17 juni 2020).

Het KB van 28 april 2020 voorziet niet expliciet in de verlenging van de termijnen van de rechtspleging of voor de uitoefening van een rechtsmiddel.

Schriftelijke behandeling

Alle zaken waarvoor er normaal een pleitzitting voorzien is tussen 11 april 2020 en 17 juni 2020 en waarin alle partijen conclusies hebben neergelegd, worden op basis van deze conclusies en stukken van rechtswege in beraad genomen, zonder mondelinge pleidooien.

Bron : Koninklijk Besluit van 28 april 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, B.S. 28 april 2020.