RVA aanvaardt tijdelijke werkloosheid wegens uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen) nog tot en met 31 december 2021

De impact van de hevige overstromingen van midden juli 2021 laat zich vandaag de dag nog steeds voelen, ook in een arbeidsrechtelijke context. Zo is het bijvoorbeeld voor bepaalde werknemers nog steeds niet mogelijk om hun arbeidsovereenkomst uit te voeren omwille van de persoonlijke impact van de uitzonderlijke weersomstandigheden.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt in principe enkel aanvaard indien de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval indien:

  • de plaats van tewerkstelling ondergelopen is;
  • de infrastructuur van de werkgever vernietigd of aangetast is; of
  • het openbaar vervoer onderbroken is of de wegen overstroomd zijn en de werknemer hierdoor niet op de arbeidsplaats kan geraken.

Gelet op de uitzonderlijke situatie aanvaardt de RVA nog tot en met 31 december 2021 dat ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen (indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is). Het gaat onder meer om de volgende situaties: de werknemer is getroffen door ernstige schade of verliezen en is daardoor niet in staat om te gaan werken omdat hij prioriteit moet geven aan het zoeken van een nieuwe woning, de opkuis of herstellingswerken van zijn woning, zijn schadedossier te regelen of naar alternatieve vervoermiddelen moet zoeken.  

Daarnaast kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook alternerend zijn. Dit betekent dat de werknemer niet doorlopend tijdelijk werkloos moet worden gesteld en er ook kan worden afgewisseld tussen verschillende werknemers.

Bron: Uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen) – Specifieke regelingen voor de werkloosheid | RVA