De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens treedt vandaag in werking!

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt vandaag in werking. We zullen de inhoud hiervan in een later stadium grondiger ... Read More

La loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitement de données à caractère personnel entre en vigueur aujourd’hui!

La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel est publiée au Moniteur belge et entre en vigueur ce jour. Nous aurons l'occasion ultérieurement d'analyser son contenu en ... Read More

Het schenden van de interne regels voor het versturen van persoonlijke pakketjes kan een dringende reden uitmaken

In een recent arrest van het Franstalige Arbeidshof van Brussel beoordeelde het hof een zaak waarbij een werknemer om dringende reden werd ontslagen omdat deze vanop het werk – en zonder de werkgever hierover in te lichten – persoonlijke pakketjes had verstuurd op kosten van de ... Read More

Séminaire : HR Square : Certains de vos travailleurs sont accros! Comment réagir? Et comment (mieux) anticiper?

Alcool, drogues, médicaments, boissons énergisantes, sexe, nouvelles technologies, voire même le travail lui-même : les sources d’addiction sont nombreuses. Dans un monde parfait, les problèmes que nous allons évoquer n’arrivent jamais. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. ... Read More