Overdracht aanvullende pensioenreserves van bedrijfsleiders

De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. In een eerdere blogpost hebben we ingezoomd op het standpunt over de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Hier nemen we de overdracht van de aanvullende pensioenreserves van zelfstandige-bedrijfsleiders onder de loep.[1]

Wanneer iemand ophoudt bedrijfsleider te zijn van een onderneming die een aanvullend pensioen heeft ingericht voor haar bedrijfsleiders, heeft de bedrijfsleider het recht om zijn verworven reserves over te dragen naar een pensioeninstelling “die de reserves beheert overeenkomstig het wettelijk kader vastgelegd in de wet betreffende het aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders” (WAPBL). Dit is van belang omdat de regels voor het beheer van overgedragen pensioenreserves van bedrijfsleiders niet identiek zijn aan de beheersregels voor overgedragen aanvullende pensioenreserves van bv. werknemers of zelfstandigen.

Bij gebrek aan wettelijke omkadering werd de mogelijkheid voor bedrijfsleiders om hun reserves over te dragen eerder voorzichtig ingevuld: de reserves zouden enkel kunnen worden overgedragen naar de pensioeninstelling waarbij de nieuwe onderneming een aanvullende pensioentoezegging ten voordele van haar zelfstandige bedrijfsleiders heeft onderschreven, hetgeen de gevallen waarin men de reserves kan overdragen aanzienlijk beperkt.

Het standpunt van de FSMA is minder strikt en stelt: “Een nieuwe driepartijenrelatie is hierbij niet noodzakelijk. De bedrijfsleider kan zijn reserves overdragen naar een bilateraal contract met een pensioeninstelling. Bijgevolg kan ook een gewezen bedrijfsleider zijn verworven reserves nog overdragen.”

Dit geeft aldus de bedrijfsleiders meer vrijheid om hun reserves over te dragen.


[1] https://www.fsma.be/nl/opinion/overdracht-van-reserves-het-kader-van-de-wapbl