Informatie over het aanvullend pensioen: FSMA laat consument aan het woord

De FSMA heeft, aan de hand van een consumentenbevraging, een onderzoek gevoerd naar de informatieverstrekking ten aanzien van werknemers die zijn aangesloten bij een of meerdere aanvullende pensioenplannen. Het doel van deze bevraging was om inzicht te krijgen in de interesses en belangen van consumenten met betrekking tot informatie over hun aanvullend pensioen. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten van de enquête:

  • Mypension.be geniet de voorkeur als kanaal om informatie over het aanvullend pensioen te verwerven.
  • De respondenten zijn het meest geïnteresseerd in informatie over de uitbetalingsfase, al geeft een ruime meerderheid aan hier geen duidelijk zicht op te hebben, zowel wat het moment van uitbetaling betreft als het bedrag en de fiscale behandeling
  • Minder dan de helft van de respondenten is geïnteresseerd in informatie over de opbouwfase. De meerderheid vindt informatie over kosten, rendement, hoeveel bijdragen er worden betaald, of er persoonlijke bijdragen worden betaald, … niet erg belangrijk.
  • Veertig procent van de slapers weet niet wie zijn pensioeninstelling is. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat slapers geen pensioenfiche meer ontvangen van hun pensioeninstelling. Hierdoor verwatert de band met hun pensioeninstelling. Deze informatie is wel terug te vinden op de website Mypension.be.

Het volledige verslag over de enquête van de FSMA is terug te vinden op de website van de FSMA.