Een korte reminder over het sollicitatieverlof

Elke werknemer die ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, heeft op basis van artikel 41 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 recht op sollicitatieverlof. Tijdens dit sollicitatieverlof heeft de werknemer (arbeider of bediende) het recht om afwezig te zijn op het werk om op zoek te gaan naar een andere job. Tijdens deze afwezigheden behoudt de werknemer zijn recht op loon.

Hoewel er oudere (Cassatie)rechtspraak bestaat waarbij er geoordeeld wordt dat het recht op sollicitatieverlof zou wegvallen eens een werknemer definitief een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, wordt dit standpunt op vandaag niet meer gevolgd door de rechtspraak.

Zo bevestigde de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen op 30 juni 2021 nogmaals dat het recht op sollicitatieverlof volledig losstaat van de vraag of deze reeds een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. De (ex)-werkgever kon dus niet zomaar loon inhouden voor sollicitatieverlof/afwezigheden nadat de werknemer tijdens de opzegtermijn al een nieuwe arbeidsovereenkomst had ondertekend.

De Arbeidsrechtbank verduidelijkte daarbij dat:

  • Artikel 41 van de Arbeidsovereenkomstenwet niet bepaalt dat het recht op sollicitatieverlof wegvalt wanneer de werknemer een andere job vindt;
  • Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de werknemer het recht op sollicitatieverlof niet wilde ontzeggen, zelfs wanneer deze intussen al een nieuwe dienstbetrekking gevonden zou hebben;
  • Een werknemer, zelfs wanneer deze een nieuwe job gevonden heeft, nog steeds verder kan blijven zoeken om nog een andere (of betere) job te vinden.

Ook als een werknemer in opzeg al een andere job heeft gevonden, heeft deze dus nog steeds recht op sollicitatieverlof. De duur van dit sollicitatieverlof is uiteraard wel beperkt door de wetgever:

  • Hetzij tot maximaal één halve dag per week (wanneer de werknemer geen recht heeft op outplacement en nog meer dan 26 weken opzegtermijn heeft);
  • Hetzij tot maximaal één dag (of twee halve dagen) per week (in de laatste 26 weken opzeg, of gedurende de gehele opzegtermijn wanneer de werknemer recht heeft op outplacement).

De Arbeidsrechtbank nuanceert dit recht op sollicitatieverlof wel enigszins door te wijzen op het verbod op rechtsmisbruik. De werknemer mag het sollicitatieverlof – dat specifiek gebruikt moet worden om naar een job te zoeken – dus ook niet misbruiken voor andere doeleinden of louter als vakantie beschouwen. In dat geval is het echter aan de werkgever om te bewijzen dat de werknemer de afwezigheidsuren niet gebruikt om naar een andere job te zoeken óf de afwezigheidsuren zo heeft gekozen om de werkgever schade toe te brengen…

Bron: Arbrb. Antwerpen 30 juni 2021, 20/1431/A, onuitg.