Auteur/autrice : Katlijn Perremans

Ontslag om dringende reden: door de werkgever geleden schade relevante factor bij de beoordeling van de ernst van de tekortkoming?

Bij een betwisting van een ontslag om dringende reden, moet de rechter onderzoeken of de aangevoerde tekortkoming ernstig genoeg is om het ontslag om dringende reden te rechtvaardigen in het licht van de concrete omstandigheden. In een arrest van 6 februari 2023 oordeelde het Hof van Cassatie ... Read More