Jaarverslag over de werking IDPBW: deadline 1 april 2022

Ter herinnering: elke werkgever is verplicht het jaarlijks verslag over de werking en activiteiten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) ter beschikking te houden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Sinds enkele jaren is het namelijk niet meer nodig om dit jaarverslag naar de FOD WASO door te sturen.

Het verslag over de werking van het jaar 2021 moet vanaf 1 april 2022 beschikbaar zijn.

Traditioneel wordt dit verslag opgesteld door de preventieadviseur.

Het model dat hiervoor gebruikt moet worden is beschikbaar op de website van de FOD WASO (https://werk.belgie.be/nl) en verschilt naargelang de structuur van de IDPBW.

Voor ondernemingen met een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), moet het jaarverslag eerst voorgelegd worden aan het CPBW en goedgekeurd worden.

De informatie die in het verslag moet worden opgenomen, is vermeld in bijlage II.1-3 van de Codex inzake welzijn op het werk.

Bij deze dus een korte herinnering, zodat u deze deadline niet uit het oog verliest!