CAO 90, concurrentiebeding, … nieuwe bedragen 2022

Net zoals in 2021 zijn ook dit jaar verschillende loonbedragen geïndexeerd. Wij zetten de voornaamste aanpassingen hieronder op een rijtje.

Vooreerst zijn de onderstaande loonbedragen zoals bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

De volgende bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022 om de geldigheid van het niet-concurrentiebeding, het arbitragebeding en het scholingsbeding te bepalen.

Niet-concurrentiebeding– Beding niet geldig indien jaarlijkse bezoldiging ≤ 36.785 EUR
– Beding geldig voor functies voorzien in CAO indien jaarlijkse bezoldiging > 36.785 EUR en ≤ 73.571 EUR
– Beding geldig (tenzij uitgesloten door CAO) indien jaarlijkse bezoldiging > 73.571 EUR
ScholingsbedingBeding geldig indien jaarlijkse bezoldiging > 36.785 EUR
ArbitragebedingBeding geldig indien jaarlijkse bezoldiging > 73.571 EUR

Daarnaast zijn ook de toepasselijke loonbedragen voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen onder CAO nr. 90 geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2022 zijn de onderstaande maximumjaarbedragen van toepassing.

 Loonbedragen 2021Loonbedragen 2022
RSZ-maximumgrens3.447 EUR3.558 EUR
Fiscale maximumgrens2.998 EUR3.094 EUR

Indien deze loongrenzen worden nageleefd, kunnen werkgevers op een fiscaal en sociaal gunstige manier loonbonussen toekennen aan al of een deel van hun personeel.