Verhoogde thuiswerkvergoeding tijdelijk verlengd

Werkgevers kunnen een forfaitaire thuisvergoeding toekennen aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen. Vanaf 1 april 2020 is dit een maximumbedrag van 129,48 EUR per maand, voordien 126,94 EUR per maand.

Dit maximumbedrag werd voor de maanden april, mei en juni 2021 verhoogd tot 144,31 EUR per maand.

De regering heeft nu beslist om deze verhoging door te trekken voor het derde kwartaal van 2021 samen met een hele reeks andere covid-19 steunmaatregelen. Voor de maanden juli, augustus en september 2021 kan er dus een maximumbedrag van 144,31 EUR per maand toegekend worden.

Deze netto onkostenvergoeding is vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.

Naast deze thuiswerkvergoeding, kunnen werkgevers ook een onkostenvergoeding betalen voor het gebruik van:

  • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum 20 EUR;
  • een privécomputer: maximum 20 EUR.

Bron: Addendum bij de circulaire 2021/C/20 van 26.02.2021 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.