Uitbreiding rouwverlof in zicht

Afgelopen woensdag, 26 mei 2021, werd in de Kamercommissie Sociale Zaken unaniem het ‘Wetsvoorstel tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een inwonend kind en het openstellen van rouwverlof bij het overlijden van een stiefbroer, -zus of -grootouder’ aangenomen.

Het rouwverlof is een vorm van omstandigheidsverlof of ‘klein verlet’ waarvan een werknemer gebruik kan maken wanneer een naaste overlijdt. Tot op vandaag bedraagt dit verlof in principe maximum 3 dagen (afhankelijk van de graad van verbondenheid met de overledene) en moeten deze dagen ook opgenomen worden tussen het overlijden en de begrafenis van de naaste.

Dit wetsvoorstel breidt het recht op rouwverlof uit van 3 naar 10 dagen voor wie een partner of kind verliest. Naar analogie met de huidige regelgeving kunnen 3 van deze 10 dagen rouwverlof wel enkel opgenomen worden tussen het overlijden en de begrafenis. De resterende 7 dagen kan men opnemen binnen het jaar van het overlijden.

Daarnaast breidt dit wetsvoorstel het rouwverlof ook uit naar pleegouders en familieleden in het kader van de langdurige pleegzorg.

Deze uitbreidingen gelden zowel voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.

Hoewel het wetsvoorstel nog moet worden goedgekeurd in de plenaire zitting van de Kamer, is het, gezien de unanieme goedkeuring in de Kamercommissie, niet onwaarschijnlijk dat dit snel zal gebeuren.

Bron: Wetsvoorstel tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een inwonend kind en het openstellen van rouwverlof bij het overlijden van een stiefbroer, -zus of -grootouder, Parlementair Document 55K0643