Eindejaarspremie voor tijdelijk werkloze werknemers

Het afgelopen jaar hebben vele werkgevers voor hun werknemers gebruik gemaakt van een systeem van tijdelijke werkloosheid (overmacht/economische redenen). Hoewel dit de werkgever vaak wat meer ademruimte gaf, betekende dit bij bepaalde werknemers dat zij financieel moesten inleveren.

Het feit dat er in 2020 gebruik werd gemaakt van tijdelijke werkloosheid kan naast dit primair loonverlies ook een invloed hebben op andere vergoedingen die de werknemer gewoonlijk ontvangt, zoals bv. het vakantiegeld.

Dit is ook het geval voor de eindejaarspremie, waarbij het in principe van de activiteitensector van de werkgever zal afhangen of dit een invloed heeft op de eindejaarspremie die de werkgever (of het fonds) betaalt.

In bepaalde sectoren bepalen de sectorale CAO’s namelijk dat alle periodes van tijdelijke werkloosheid meetellen om de eindejaarspremie te bepalen, in andere sectoren is er dan weer geen gelijkstelling of is enkel tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (maar niet overmacht) gelijkgesteld. Bovendien is het ook mogelijk dat er wel een gelijkstelling is, maar dat deze gelijkstelling slechts geldt voor een beperkt aantal dagen tijdelijke werkloosheid. Dit kan er toe leiden dat werknemers in december 2020 een aanzienlijk lagere eindejaarspremie ontvangen.

De regering heeft daarom beslist dat de RVA hierin tussenkomt en via de uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) een toeslag zal betalen aan de werknemers die:

  • in de periode van maart 2020 tot november 2020 minstens 53 volle of halve uitkeringen hebben ontvangen als tijdelijk werkloze;
  • omwille van overmacht of economische redenen (dus niet omwille van redenen die niet het gevolg zijn van de coronapandemie).

De toeslag bedraagt:

  • 10 euro per volle uitkering vanaf deze 53e dag uitkering, maar met een minimum van 150 euro, of;
  • 5 euro per halve uitkering vanaf deze 53e dag uitkering, met een minimum van 75 euro.

Deze betalingen zouden in 2 delen plaatsvinden, het grootste deel van de toeslag zou in december 2020 nog betaald worden en het tweede deel zou volgen in mei/juni 2021.

Ook werknemers die tijdelijk werkloos waren, maar dankzij een sectorale gelijkstelling een volwaardige eindejaarspremie ontvangen, zullen deze “RVA-eindejaarspremie” ontvangen.