Nieuwe loonbedragen vanaf 2021

Zoals elk jaar worden de loongrenzen in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

De volgende bedragen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021:

BedingBasisloonbedragenLoonbedragen 2020Loonbedragen vanaf 1 januari 2021
Niet-concurrentiebeding en scholingsbeding16.100 EUR35.761 EUR36.201 EUR
Niet-concurrentiebeding en arbitragebeding32.200 EUR71.523 EUR72.402 EUR

Deze bedragen zijn van belang bij het controleren van de geldigheid van :

  • een niet-concurrentiebeding;
  • een scholingsbeding; en
  • een arbitragebeding.

Zo wordt een beding enkel geldig geacht indien de werknemer een jaarloon heeft dat hoger is dan het toepasselijke loongrensbedrag. Het jaarloon omvat alle loonbestanddelen (vast, variabel, voordelen in natura).

Bron : Aanpassing op 1 januari 2021 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 9 december 2020.