Corona werkloosheid na 31 augustus: de RVA bepaalt de te volgen procedure

Zoals we in een eerdere blogpost hebben uitgelegd, werden de maatregelen voor Corona werkloosheid voor bedrijven en sectoren die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de Coronacrisis verlengd tot 31 december 2020.

Hoewel de betrokken sectoren nog niet bekend zijn, moeten de uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen zo snel mogelijk stappen ondernemen om de Corona werkloosheid na 31 augustus te kunnen voortzetten.

Deze ondernemingen moeten het formulier C106A-CORONA-HGO invullen en per e-mail versturen naar de dienst “Tijdelijke werkloosheid” van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is. Als het antwoord positief is, kan er nog steeds een beroep worden gedaan op de maatregel. Zo niet, zal er een beroep moeten worden gedaan op de economische werkloosheid indien er hiervoor voldaan is aan de voorwaarden.

De RVA raadt ondernemingen aan om dit formulier zo snel mogelijk in te vullen.