Voortaan zijn opzeggingstermijnen opgeschort in geval van overmacht ingevolge COVID-19

Zoals we al aankondigden in een vorig artikel, is de wet tot opschorting van de opzeggingstermijnen van ontslagen gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bijgevolg zullen vanaf 22 juni 2020 de opzeggingstermijnen die nog lopen of zullen lopen, worden opgeschort in geval van tijdelijke overmacht ingevolge de maatregelen getroffen door de regering om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Ter verduidelijking, de volgende opzeggingstermijnen blijven doorlopen :

  • opzeggingstermijnen in geval van opzegging door de werknemer ;
  • opzeggingstermijnen die reeds vóór 1 maart 2020 lopend waren ;
  • opzeggingstermijnen in geval van opzegging door de werkgever wegens overmacht zonder dat er een verband is met de regeringsmaatregels COVID-19 (medische reden bijvoorbeeld).

Bron : Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven vóór of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis