Omzetting van de Europese richtlijn 2017/828 houdende de aandeelhoudersrechten – Impact op pensioenfondsen

Beter laat dan nooit: de wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen werd op 6 mei 2020 bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (deadline was 10 juni 2019).

De omgezette Richtlijn viseert institutionele beleggers en streeft naar een grotere langetermijnbetrokkenheid van de aandeelhouders bij de bedrijven waarin ze beleggen. De wet bevat maatregelen die de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen moeten bevorderen en meer transparantie moeten creëren tussen deze vennootschappen[1] en de beleggers.

Deze wet beschouwt ook pensioenfondsen als institutionele beleggers. Niet onterecht wanneer je weet dat het balanstotaal van alle Belgische pensioenfondsen eind 2018 meer dan 34 miljard euro bedroeg.[2] De belangrijkste verplichtingen voor pensioenfondsen zijn:

  • het opstellen van een “betrokkenheidsbeleid”. Dit is een beleid waarin beschreven wordt hoe het pensioenfonds de aandeelhoudersbetrokkenheid in haar beleggingsstrategie integreert. Het pensioenfonds moet jaarlijks in haar jaarverslag openbaar maken hoe haar betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd;
  • het jaarlijks bekendmaken hoe de beleggingsstrategie van het pensioenfonds is afgesteld op haar eigen verplichtingen en hoe deze strategie bijdraagt aan de langetermijnprestaties van haar activa, en dit in samenwerking met de vermogensbeheerders van het pensioenfonds.

Een pensioenfonds kan ervoor kiezen om beide verplichtingen naast zich neer te leggen, maar dan moet het wel de redenen voor die beslissing bekendmaken (‘comply or explain’).

Voor meer info: zie de wet in het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2020, p. 8-46.

[1] Enkel voor genoteerde vennootschappen.

[2] FSMA, “Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen: overzicht 2018” (5 december 2019).