De afbouw van de coronamaatregelen is ingezet!

Tijdens de (late) persconferentie op vrijdag 24 april liet de Nationale Veiligheidsraad ons weten dat telewerk « de norm » bleef en dat er tijdens de afbouw van de maatregelen niets zou veranderen voor de bedrijven. Concreet betekende dit dat telewerken nog steeds verplicht bleef voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Maar deze donderdag 30 april werd een klein bommetje gelost. Een nieuw ministerieel besluit tot wijziging van dat van 18 maart wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en brengt een fundamentele wijziging met zich mee: vanaf maandag 4 mei is telewerk niet langer verplicht, maar wordt het aanbevolen voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Concreet betekent dit dat bedrijven niet langer verplicht zijn om gebruik te maken van telewerk en hun werknemers dus kunnen vragen om terug te keren naar het kantoor.

Het spreekt echter voor zich dat een dergelijke terugkeer alleen kan plaatsvinden als de veiligheidsmaatregelen, die voorzien zijn in de Algemene Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, of in de gidsen of protocollen die door de Paritaire comités zijn aangenomen, worden nageleefd. In dit verband herinneren wij u eraan dat de overlegorganen (CPBW of vakbondsafvaardiging) moeten worden betrokken bij de keuze en toepassing van deze veiligheidsmaatregelen.

Als de werkgever deze veiligheidsmaatregelen niet kan naleven, zal hij de werknemers niet kunnen dwingen om terug te keren naar de werkplek.