COVID-19-crisis: CAO nr. 147 vereenvoudigt de administratieve procedure voor de tijdelijke werkloosheid van werknemers om economische redenen

Om economische werkloosheid voor werknemers aan te vragen, moet de werkgever in principe aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

– zijn onderneming moet worden beschouwd als een onderneming in moeilijkheden;

– zijn onderneming moet onderworpen zijn aan een sector/ondernemings-CAO of aan een ondernemingsplan dat door de Commissie « Ondernemingsplannen » van de FOD Werkgelegenheid is goedgekeurd.

Tot 30 juni 2020 wordt deze procedure vereenvoudigd.

Het doel van de NAR is om zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk in stand te houden in bedrijven die in deze crisisperiode in moeilijkheden verkeren.

Dankzij deze  interprofessionele CAO zijn ondernemingen in moeilijkheden (al dan niet getroffen door de Covid-19-crisis) dus vrijgesteld van de verplichting om een ondernemings-CAO of een ondernemingsplan af te sluiten.

Om geldig een aanvraag voor economische werkloosheid bij de RVA in te dienen, moeten zij alleen het volgende aantonen:

– ofwel dat zij een daling van 10% van de omzet, de productie of de bestellingen ondervinden in het kwartaal dat aan de aanvraag voorafgaat, en dit vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee voorgaande jaren (2018/2019).

– ofwel dat zij als onderneming in moeilijkheden worden erkend nadat zij bij de minister van Werkgelegenheid een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden hebben ingediend naar aanleiding van de onvoorziene omstandigheden van het CORONAVIRUS die tot een aanzienlijke vermindering van hun productie, omzet of van de bestellingen hebben geleid. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid en moet naar de FOD Werkgelegenheid worden gestuurd op het volgende adres: ewb@werk.belgie

De werkgever kan dan de toepassing van de tijdelijke werkloosheidsregeling om economische redenen aan de RVA meedelen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons team voor meer informatie.

Bron:

CAO nr. 147

Advies nr. 2159 van de NAR