Nieuwe Praktijkgids voor benoemingen binnen IBP’s

De FSMA heeft haar nieuwe praktijkgids inzake benoemingen bij IBP’s bekendgemaakt, evenals de bijhorende vragenlijsten die voorafgaand aan de benoeming van de leden van de operationele organen en de verantwoordelijken voor een sleutelfunctie, en voorafgaand aan de aanstelling van de commissaris en de vereffenaar, moeten worden ingevuld en aan de FSMA bezorgd.

De oude praktijkgids en benoemingsformulieren worden hierdoor opgeheven en vervangen. Vanaf nu moeten de nieuwe vragenlijsten worden gebruikt om de FSMA de vereiste informatie te bezorgen in het kader van een (her)benoeming, een aanstelling en zelfs bij de beëindiging van de uitoefening van een functie.

De nieuwe, veel uitgebreidere, vragenlijsten moeten de FSMA in staat stellen om te beoordelen of de leden van de Raad van Bestuur en van de andere operationele organen van een IBP bij de uitoefening van hun functie permanent aan de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid voldoen. Dit wordt zowel individueel als collectief beoordeeld, met name rekening houdend met de uitgeoefende functies en de mate waarin een beroep wordt gedaan op adviseurs die over die deskundigheid beschikken.

De nieuwe vragenlijsten bevestigen het voornemen van de FSMA om voortaan de geschiktheid van de leden van de Raad van Bestuur en van de andere operationele organen van een IBP uitgebreider en grondiger te bevragen en te beoordelen.