Niet-recurrente voordelen : nieuw model van CAO/toetredingsakte

CAO 90  die de mogelijkheid biedt werknemers een vrijgestelde bonus toe te kennen bij het behalen van collectieve resultaten,werd zopas aangepast.

De eerste wijziging heeft te maken met de wijziging van de objectieven of de te behalen niveaus, die voortaan enkel betrekking mogen hebben op de toekomst en niet langer op een periode die verstreken is of aan de gang is.

De tweede wijziging heeft te maken met de verplichte vermeldingen die het plan moet bevatten. Deze werden licht aangepast en een nieuw model van CAO en van toetredingsakte zal vanaf 1 januari 2019 moeten worden gebruikt.

Concreet betekent dit dat indien uw plan van bepaalde duur was, u voor de hernieuwing ervan moet  gebruik maken van de nieuwe modellen van CAO of van toetredingsakte voor ondernemingen die niet over een vakbondsafvaardiging beschikken.

Bron : Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 90/3