Vervangingsovereenkomst: nieuwe mogelijkheid vanaf 15 februari 2018

Vanaf 15 februari 2018 voorziet de wet dat het mogelijk wordt om een werknemer die zich in progressieve werkhervatting bevindt, te vervangen door een werknemer met een vervangingsovereenkomst.

Dit is enkel mogelijk voor de arbeidsuren uit de normale arbeidsregeling van de arbeidsongeschikte werknemer en voor zover laatstgenoemde, omwille van zijn arbeidsongeschiktheid, geen arbeidsprestaties levert tijdens deze uren.

Wanneer de werknemer in progressieve werkhervatting deeltijds het werk zou hervatten, kan een vervangingsovereenkomst worden afgesloten, maar enkel ten belope van het resterende aantal uren van de te vervangen werknemer.
Wanneer de werknemer in progressieve werkhervatting het werk zou hervatten door voltijds een lichter werk uit te voeren, dan bestaat er geen mogelijkheid om een vervangingsovereenkomst af te sluiten.

Opmerking: de som van de uren die gepresteerd worden door de vervanger en de te vervangen werknemer mogen niet hoger zijn dan het aantal uren uit de normale arbeidsregeling van de te vervangen werknemer.

 

Bron: Artikel 25 Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk die artikel 11 ter Wet 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomst aanpast.