Wettelijk pensioen: al dan niet valoriseren van studiejaren? Het wetsontwerp is er eindelijk…

Wij hadden het er reeds over in november 2016: de harmonisering van het in aanmerking nemen van de studiejaren voor de berekening van het pensioen lag op de tafel van de Ministerraad, maar er waren nog geen echte concrete maatregelen bekend.

Voortaan is dat wel het geval, aangezien het wetsontwerp beschikbaar is op de website van de Kamer, en het minste wat we ervan kunnen zeggen is dat het sommigen meer zal treffen dan anderen.

Indien u werkt/woont in de nabijheid van een openbare dienst, kan u zich verwachten aan een schokgolf van minstens 1500 op de “schaal van Bacquelaine”.

Daar waar voor de werknemers en zelfstandigen de filosofie « betaalde regularisatiebijdragen =  geregulariseerde studiejaren »  blijft (door middel van meerdere aanpassingen), is er voor de ambtenaren daarentegen een radicale verandering van het concept van valorisatie van studiejaren voor de berekening van het pensioen.

Het wetsontwerp voorziet immers eenvoudigweg het einde van de kostenloosheid van de inaanmerkingname van het vereiste diploma voor de pensioenberekening van de openbare sector.

Voortaan geschiedt die bonificatie voor iedereen middels de betaling van een vaste regularisatiebijdrage, die in een eerste fase 1.500 EUR bedraagt.

Voor wat de werknemers betreft, is de voornaamste “nieuwigheid” die door het wetsontwerp wordt ingevoerd de mogelijkheid om alle studieperiodes te regulariseren, met inbegrip van de jaren vóór de 20e verjaardag. Voor de zelfstandigen zullen de periodes die betrekking hebben op een leercontract beschouwd worden als een bijzondere vorm van studies, hetgeen toelaat om ze te regulariseren voor de berekening van het pensioen.

Men kan er gerust in zijn… de verworven rechten werden niet vergeten, aangezien het wetsontwerp in meerdere overgangsmaatregelen voorziet.

In elk geval mag u in deze hervorming niet de gelegenheid zien om van uw lange studies te genieten om vervroegd op pensioen te vertrekken… De regularisatie van deze studieperiodes betreft enkel het bedrag van uw pensioen, en niet de toegangsvoorwaarden tot het pensioen.

Regularisation or not? That’s the pension…. Men zal dit geval per geval moeten analyseren, rekening houdend met ieders individuele situatie.