Informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk

De FOD Werkgelegenheid lanceert een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Op deze website vindt u nuttige inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.