Inkomstenbelasting 2016: maaltijdcheques, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en VAA bedrijfswagens

Vandaag werden de 2016 bedragen van de maaltijdcheques en van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die belastingvrij zijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage in maaltijdcheques mag in 2016 niet meer bedragen dan 6,91 € (tegen 5,91 € voor het ogenblik);
  • Het bedrag dat de werkgever kan aftrekken, gaat van 1 naar 2 €;
  • Het belastingvrije bedrag voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt op 2.755 € gebracht.

De formule ter berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig werd voor 2016 eveneens aangepast:

  • Voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot – 107) x 0,1)] % x 6/7
  • Voertuigen met dieselmotor : cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot – 89) x 0,1)] % x 6/7

Bron: Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Koninklijk besluit van 9 december 2015 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS17/12/2015