Nog 4 dagen om intern gefinancierde pensioentoezeggingen aan te geven in DB2P (Sigedis)

Momenteel bestaan er nog een aantal individuele pensioentoezeggingen voor loontrekkenden en zelfstandige bedrijfsleiders die « intern » werden gefinancierd, met name via interne voorzieningen bij de werkgever of de vennootschap of via een “bedrijfsleidersverzekering”. De werkgevers of vennootschappen die dergelijke toezeggingen financieren moeten deze, ten laatste voor 30 juni 2015 (opm.: de oorspronkelijke deadline was 31 december 2014, maar deze werd verlengd) aangeven in DB2P, de databank inzake aanvullende pensioenen die wordt beheerd door Sigedis. De werkgevers en vennootschappen kunnen om dit te doen de documenten met uitleg raadplegen die zich bevinden op de website van DB2P. Ter herinnering, deze aangifteverplichting gaat gepaard met een fiscale sanctie aangezien, indien de aangifte van de nodige informatie bij Sigedis niet wordt uitgevoerd, de premies en bijdragen betaald door de werkgever niet aftrekbaar zullen zijn als beroepskosten.