Forfaitaire thuiswerkvergoeding opnieuw verhoogd naar 134,71 EUR/maand

Zoals toegelicht in onze vorige blogpost kan een werkgever maandelijks een thuiswerkvergoeding betalen aan werknemers die regelmatig en structureel van thuis uit werken (i.e. tenminste het equivalent van 1 werkdag per week).

Indien aan de toepasselijke voorwaarden voldaan is, moeten er geen socialezekerheidsbijdragen en belastingen betaald worden op deze forfaitaire vergoeding.

Het maximale bedrag voor deze forfaitaire thuiswerkvergoeding wordt ook geïndexeerd en de RSZ en FOD Financiën hebben in hun laatste instructies laten weten dat het bedrag 134,71 EUR/maand bedraagt vanaf 1 februari 2022.

Daarnaast kunnen er in voorkomend geval ook nog bijkomende vergoedingen betaald worden voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement (20 EUR/maand) en professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur (20 EUR/maand).